W ramach „Tygodnia europejskiego wolontariatu” zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w grze miejskiej „Rybnik=Eu”. Dla najlepszych przewidziane są nagrody o łącznej wartości 1000zł. Zadaniem uczestników jest przejście trasy wraz z odnalezieniem punktów i wykonaniem zadań. Tematem trasy jest szeroko pojęta tematyka Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Rybnika jako jej części.

 

Dla pierwszej trójki uczestników przewidziane są nagrody. Organizator przewidział również upominki dla najlepszej trójki (najwięcej wykonanych zadań w jak najkrótszym czasie) w dniach 20.12-30.12.2021. Szczegóły dostępne są na stronie www.feio.pl. W zakładce Eurodesk Rybnik. Trasa startuje na rybnickim rynku. Należy pobrać aplikację Action Bound, zeskanować kod QR. Gra dostępna będzie od 20.12.2021.

 

Aby zostać sklasyfikowanym i mieć szansę na nagrodę należy w grze podać swój adres mailowy. W rywalizacji mogą wziąć udział uczniowie rybnickich szkół oraz uczniowie mieszkający na terenie miasta a uczący się poza Rybnikiem.

 

Można ją będzie odnaleźć również pod adresem:
https://actionbound.com/bound/grarybnik

Gra stworzona jest przez młodzież w ramach warsztatów, które odbywały się w ramach projektu „Integracja europejska poprzez wolontariat”. Projekt finansowany jest ze środków finansowych Miasta Rybnik. Realizatorem jest punkt Eurodesk Rybnik prowadzony przez Fundację Europejski Instytut Outsourcingu.