Aktualności

Niedawno zakończyliśmy projekt Youth Councils: Advisors and Activists Together. Oznacza to, że nadszedł czas na podsumowanie projektu. W trakcie trwania projektu odbyło się wiele spotkań i szkoleń, w które zaangażowana była społeczność związana z Radami Młodzieżowymi z Polski - głównie ze Śląska, ale również z innych krajów takich...

W ramach działań Europejskiego Korpusu Solidarności wspieraliśmy projekt solidarności "Culturally Silesia". Jego celem było promowanie kultury polskiej wśród obcokrajowców mieszkających w Polsce i łączenie ich z polską społecznością. Projekt Culturally Silesia miał na celu zapewnienie przedstawicielom społeczności międzynarodowej łatwiejszego dostępu do kultury polskiej i zintegrowanie ich...

Nasz projekt Beyond Erasmus+ dobiega końca! Dlatego chcemy Wam powiedzieć, jakie były główne rezultaty projektu: 21 wywiadów wideo opowiadających o doświadczeniu uczestników wszystkich rodzajów działań programu Erasmus+ w sektora Youth eBook w 5 językach, który gromadzi wszystkie działania, stosowane metody, dobre praktyki i rekomendacje wynikające z...

W 19 maja 2022 roku odbyły się warsztaty z projektu GD Hive w Piekarach Śląskich. Projekt GD Hive poświęcony jest młodzieżowym działaniom biznesowym w duchu gospodarki cyrkularnej dla osiągnięcia celów Green Deal. Głównym celem projektu DG HIVE jest wyposażenie młodzieży w nową wiedzę, kompetencje i umiejętności z...

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu poszukuje dwoje chętnych osób do udziału w szkoleniu pt. Digital Resilience 4 You(th). Szkolenie odbędzie się w Czechach, w miejscowości Blansko (niedaleko Brna) w dniach 19-26 marca 2022 roku! Celem szkolenia jest wzmocnienie pracowników młodzieżowych w wiedzę i narzędzia, które pomogą im podnieść...

„Social Entrepreneurship Seeds” (SES) dotyczy identyfikacji istniejących najlepszych praktyk i rozwoju systemów wsparcia w zakresie i rozwoju kompetencji nauczycieli i innego personelu, którzy wspierają dorosłych słuchaczy w zakresie przedsiębiorczości społecznej w krajach partnerskich i na poziomie europejskim. Projekt będzie wspierał wymienione priorytety poprzez spójny przepływ...

Mieszkańcy Rybnika w 2020 roku bardzo chętnie korzystali z pomocy punktu konsultacyjnego  programu „Czyste Powietrze” prowadzonego przez Fundację Europejski Instytut Outsourcingu.  Działalność punktu została dofinansowana ze środków Miasta Rybnika. Do końca 2021 roku właściciele nieruchomości, w których zamontowane są stare piece bez tabliczki znamieniowej muszą je...

Od października do grudnia realizowaliśmy projekt pt. Zadbaj o swoje ciało i duszę, którego działania zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt „Zadbaj o swoje ciało i duszę” miał być cyklem spotkań dotyczących zdrowego stylu życia w czasach pandemii. Niestety kolejna fala...

Kilka dni temu przeprowadziliśmy warsztaty w Młodzieżowym Domu Kultury w Piekarach Śląskich w ramach projektu Sport for Gender Equity. Razem z młodzieżą dyskutowaliśmy o rolach, których powinni się podjąć ludzie, aby tworzyć sprawiedliwe społeczeństwa. Młodzi uczestnicy podjęli próbę identyfikacji z różnymi grupami społecznymi i zastanawiali się,...

Zapraszamy do zapoznania się z opinią o wolontariacie naszej wolontariuszki, Niki Bunziak, która spędziła 12 miesięcy w Chorzowie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.Organizacją goszczącą było Chorzowskie Centrum Kultury, a organizacją koordynacyjną - Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu. Głównym celem projektu było promowanie wolontariatu i solidarności, zachęcenie...