Author: admin_feio

Mieszkańcy Rybnika w 2020 roku bardzo chętnie korzystali z pomocy punktu konsultacyjnego  programu „Czyste Powietrze” prowadzonego przez Fundację Europejski Instytut Outsourcingu.  Działalność punktu została dofinansowana ze środków Miasta Rybnika. Do końca 2021 roku właściciele nieruchomości, w których zamontowane są stare piece bez tabliczki znamieniowej muszą je...

Od października do grudnia realizowaliśmy projekt pt. Zadbaj o swoje ciało i duszę, którego działania zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt „Zadbaj o swoje ciało i duszę” miał być cyklem spotkań dotyczących zdrowego stylu życia w czasach pandemii. Niestety kolejna fala...

Kilka dni temu przeprowadziliśmy warsztaty w Młodzieżowym Domu Kultury w Piekarach Śląskich w ramach projektu Sport for Gender Equity. Razem z młodzieżą dyskutowaliśmy o rolach, których powinni się podjąć ludzie, aby tworzyć sprawiedliwe społeczeństwa. Młodzi uczestnicy podjęli próbę identyfikacji z różnymi grupami społecznymi i zastanawiali się,...

Właśnie zakończyliśmy kolejne międzynarodowe spotkanie naszego projektu Yes We Can!. Pomimo trudnej sytuacji udało nam się spotkać w Chorzowie z naszymi partnerami z Turcji, Grecji, Czech i Polski. Omówiliśmy wszelkie niezbędne kwestie administracyjne i następne kroki, które musimy podjąć w celu realizacji naszego projektu. Wchodzimy właśnie...

Z powodu COVID-19 nie mogliśmy odbyć planowanego spotkania naszego projektu Education for Deeper Social Integration – From Theory to Practice (EDSI-TP). Jednak pomimo przeciwności pracujemy zdalnie, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty naszych działań. Jakie są nasze cele? 1. Tworzyć innowacyjne programy edukacyjne służące podnoszeniu kompetencji kadry...

W dniach 20-27.10.2019 roku odbyło się szkolenie dla pracowników młodzieżowych organizowane przez Fundację Europejski Instytut Outsourcingu i finansowane ze środków Erasmus+. Produkcja, konsumpcja i rozpowszechnianie dezinformacji online stały się poważnym problemem w wielu krajach w ostatnich latach. Media masowe/społecznościowe są potężną siłą w tworzeniu newsów, jak...

Podręcznik informacyjny (Handbook) powstał podczas realizacji seminarium kontaktowego „Od EVS do ESC: Experiential Learning w wolontariacie” (numer projektu: 2019- 2-PL01-KA105-066273) realizowanego w ramach akcji KA1 Mobilność osób pracujących z młodzieżą programu Erasmus+. Handbook jest podsumowaniem ciężkiej pracy uczestników, którzy razem szukali wspólnego mianownika pomiędzy procesem odbywania...