Warsztaty ekonomiczne w Piekarach Śląskich

Warsztaty ekonomiczne w Piekarach Śląskich

W 19 maja 2022 roku odbyły się warsztaty z projektu GD Hive w Piekarach Śląskich.

Projekt GD Hive poświęcony jest młodzieżowym działaniom biznesowym w duchu gospodarki cyrkularnej dla osiągnięcia celów Green Deal.
Głównym celem projektu DG HIVE jest wyposażenie młodzieży w nową wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu gospodarki cyrkularnej.
Zapewnienie umiejętności w zakresie gospodarki cyrkularnej, koncentrując się na działaniach przedsiębiorczych młodzieży. Konsorcjum projektu składa się z pięciu organizacji z Austrii, Słowenii, Polski, Litwy i Grecji.
Młodzi ludzie, osoby pracujące z młodzieżą i interesariusze mają okazję zdobyć nową wiedzę, poprawić swoje umiejętności i lepiej zrozumieć znaczenie zielonej gospodarki i gospodarki cyrkularnej, biznesu i innowacji.
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się czym jest mapa drogowa innowacji i jak ją zrobić. Przeprowadzili debatę na ważne ekonomicznie tematy, a później stworzyli własne pomysły i na ekonomiczne i zarazem ekologiczne rozwiązania, które mogą zmienić ich lokalny świat. Wyznaczyli najważniejsze cele i punkty do ich realizacji.
Miejmy nadzieję, że niektóre z nich zobaczymy w praktyce już niedługo!

 

No Comments

Post A Comment