Szkolenie „Digital Resilience 4 You(th)”

Szkolenie „Digital Resilience 4 You(th)”

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu poszukuje dwoje chętnych osób do udziału w szkoleniu pt. Digital Resilience 4 You(th).

Szkolenie odbędzie się w Czechach, w miejscowości Blansko (niedaleko Brna) w dniach 19-26 marca 2022 roku!

Celem szkolenia jest wzmocnienie pracowników młodzieżowych w wiedzę i narzędzia, które pomogą im podnieść zdolności cyfrowe w swoich organizacjach oraz efektywną interakcję online i offline z młodymi ludźmi zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem.

Profil uczestnika:
– PRACOWNIK MŁODZIEŻOWY LUB LIDER LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ZAINTERESOWANY TEMATEM PROJEKTU.
– WIEK PONAD 18 LAT.
– KOMUNIKATYWNY ANGIELSKI.

Zarówno organizacja wysyłająca ani przyjmująca nie pobierają żadnych opłat związanych z projektem itp.
Zwrot kosztów podróży nastąpi na podstawie przedstawionych biletów.
Dodatkowe zasady dot. pandemii zostały przedstawione w infopacku

No Comments

Post A Comment