Oferta

Ochrona danych osobowych

Efekty szkolenia dla modułu szkolenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne):

 1. Wiedza
  • słuchacz definiuje pojęcia i zasady z zakresu ochrony danych osobowych
  • słuchacz wymienia procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze ochrony danych osobowych
  • słuchacz wykazuje pogłębioną znajomość praw osób, których dane są przetwarzane, wraz z zasadami ich ochrony
 2. Umiejętności
  • słuchacz wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną
  • podaje podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych
  • słuchacz rozpoznaje instytucje i rozwiązania krajowe i unijne w zakresie ochrony danych osobowych
  • słuchacz śledzi na bieżąco zmiany w zakresie działań podejmowanych przez instytucje państwowe
 3. kompetencje społeczne
  • słuchacz myśli analitycznie
  • słuchacz współpracuje w rozwiązywaniu kazusów
  • słuchacz posiada kompleksowe spojrzenie na  proces przetwarzania danych

Warunki oraz cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz terminu. Wszystkie warunki ustalane są indywidualnie z zainteresowanym podmiotem.

 

Identyfikacja i zarządzanie wyobraźnią menedżerską

 1. Zakres szkolenia:
  • Po co nam wyobraźnia w przedsiębiorstwie ?  (4godz wykładu/8 godz. treningu )
  • Trening  umiejętności podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych.  ( 4 godz. wykładu/8 godz. treningu)
  • Trening reakcji na zmiany oraz minimalizacja oporu wobec  zmian  w przedsiębiorstwie (4godz. wykładu/8 godz. treningu)
  • Trening relacji  transakcyjnych menedżera. (4 godz. wykładu/8 godz. treningu )
  • Trening autogenny i autosugestii  dla menedżera (4 godz. wykładu/8 godz. treningu)
  • Warsztaty  optyki wyzwań  menedżera wobec pracownika  w środowisku ( realnym i wirtualnym )  pracy według wybranych  koncepcji filozoficznych. ( 8 godz. wykładu/ 16 godz. seminarium)
  • Trening  kompetencji  menedżerskich przy wykorzystaniu wybranych  case  study w przedsiębiorstwach . (4 godz. wykładu/ 20 godz. treningu)
  • Identyfikacja i trening reakcji fizjologicznych organizmu menedżera na wybrane zidentyfikowane  case study ( te same jak w pkt. 7 ) w przedsiębiorstwach . ( 8 godz. wykładu/ 16 godz. treningu)
  • Wypracowanie zachowań dietetycznych   oraz przygotowanie  adekwatnej diety  wspomagającej  pracę menedżera  na podstawie zidentyfikowanych  wybranych  case study (takie same jak pkt. 7) (8 godz. wykłady/ 16 godz. warsztatów).

 

Warunki oraz cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz terminu. Wszystkie warunki ustalane są indywidualnie z zainteresowanym podmiotem.

 

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu komunikacji i sztuki wystąpień publicznych.
 2. Trening reakcji na zapotrzebowanie odbiorców. Interakcje na linii mówca – słuchacz – reagowanie, parafrazowanie, wyjaśnianie, empatia, aktywne słuchanie.
 3. Warsztat wystąpień publicznych z rejestracją i analizą nagrań zakończony spersonalizowaną analizą i wskazówkami dla każdego z uczestników szkolenia.
 4. Profesjonalne przygotowywanie wystąpień publicznych:
  • definiowanie celu,
  • analiza audytorium,
  • struktura wypowiedzi.
 5. Wywierania odpowiedniego wrażenia
  • ubiór może zaszkodzić,
  • sposoby prezentacji,
  • sposoby nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami,
  • podwyższanie kompetencji komunikacyjnych i atrakcyjności występującego,
  • perswazyjny język – składowe perswazji, elementy NLP,
  • powtarzasz = zwyciężasz,
  • skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy,
  • odpowiadanie na pytania – jak poskromić największego wroga.
  • programy i narzędzia do przygotowywania i przeprowadzenia prezentacji.
 6. Trening komunikacji niewerbalnej – mowa ciała.
 7. Warsztat – emisja głosu oraz praca z mikrofonem.
 8. Omówienie, podsumowanie, odpowiedzi na pytania.

 

Warunki oraz cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz terminu. Wszystkie warunki ustalane są indywidualnie z zainteresowanym podmiotem.