Sport for Gender Equity (tłum. Sport dla równości płci)

Sport for Gender Equity (tłum. Sport dla równości płci)

Program: ERASMUS+ Sport
Akcja: Współpraca partnerska na mniejszą skalę
Tytuł projektu: Sport for Gender Equity (tłum. Sport dla równości płci)
Numer projektu: 613704-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP
Czas trwania: 01.01.2020 – 31.12.2020

Opis projektu:
Sport for Gender Equity jest rocznym projektem współfinansowanym w ramach programu Erasmus+ Sport. Jego celem jest promowanie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet, wykorzystując sport jako narzędzie społeczno-edukacyjne, a w szczególności:
– poprawa kluczowych kompetencji specjalistów z dziedziny sportu celem rozwijania działań i projektów, które mogą się przyczyniać do promowania równości płci i walki z przemocą;
– stworzenie przestrzeni do refleksji nad zachowaniami i postawami, które zostały wprowadzone przez społeczeństwo patriarchalne;
– wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i metodologii, jak również opracowywanie nowych narzędzi edukacyjnych;
– stworzenie międzynarodowej sieci organizacji, które będą pracować ze sportem jako narzędziem społeczno-edukacyjnym wykorzystywanym do promowania sprawiedliwości, transformacji społecznej, równości i wszechstronnego rozwoju.

Partnerzy:
Hiszpania: Asociación Iniciativa Internacional Joven (koordynator)
Włochy: Associazione Travelogue
Cypru: Cyprus Girls Can
Irlandia: Beyond 96 Youth Club

Posty:
Pierwsze spotkanie projektu Sport for Gender Equity w Irlandii
Pierwsza połowa projektu Sport for Gender Equity za nami
Warsztaty dla seniorów w ramach projektu Sport for Gender Equity
Warsztaty dla młodych w ramach projektu Sport for Gender Equity

No Comments

Post A Comment