O nas

Fundacja powstała w 2011 roku. Działa głownie na terenie kraju, jak również poza granicami. Na samym początku organizacja zajmowała się akcjami charytatywnymi, skupiających się na wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem na terenie województwa śląskiego. Od kilku lat w Orzeszu odbywa się akcja pt. „Świąteczne upominki z orzeskiej Leszczynki”, dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży z orzeskich szkół dwa razy w roku przekazywane są dary podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 2015 roku fundacja zaangażowała się w działalność międzynarodową (Program Erasmus+). Przez 3 lata zrealizowała dwa projekty (jedno szkolenie oraz wymianę dla młodzieży o mniejszych szansach w zakresie social mediów). W między czasie fundacja uczestniczyła w około 20 projektach za granicą. Udało się przygotować i wysłać na projekty unijne ponad 100 osób. Prężne działanie w tym zakresie fundacja zawdzięcza członkom i wolontariuszom. Całemu zespołowi zależy na walce z dyskryminacją i wyrównywanie szans młodzieży i seniorów dlatego wprowadzają kolejne pomysły i angażują się nowe akcje społeczne.

W 2014 roku członkowie fundacji zaczęli angażować się we współpracę z miastem Chorzów odnośnie kształtowania i realizowania polityki młodzieżowej i senioralnej. Doświadczenia przenieśli na grunt lokalny, realizując zadanie publiczne w zakresie edukacji seniorów w Orzeszu (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu). Współpraca z Chorzowem trwa do dziś. Członkowie organizacji angażują się w akcje miasta dotyczące wyrównywaniu szans młodzieży i seniorów.

Wzrost potencjału i doświadczenia zaowocował projektem BRIDGE, który będzie realizowany od 2018 roku, a jego celem będzie wspieranie przedsiębiorczości młodych ludzi w Europie i Azji. Projekt dał fundacji niezbędny potencjał finansowy (150 tys. Euro dofinansowania). Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało nam się otrzymać kolejne projekty pt. „Współpraca zamiast rywalizacji – siła partnerstw międzysektorowych” dofinansowany ze środków Programu „Erasmus +” (celem projektu będzie wypracowywanie nowych pomysłów na lokalne, międzysektorowe inicjatywy o tematyce związanej z młodzieżą) oraz projektu pt. „Play to know more about financial literacy!” dofinansowany ze środków Funduszy Wyszehradzkiego (celem, którego będzie stworzenie przez międzynarodowych partnerów gier edukacyjnych i ich przetestowanie w swoich krajach). Fundacja 13.10.2017 otrzymała statut Organizacji Pożytku Publicznego