Culturally Silesia za nami

Culturally Silesia za nami

W ramach działań Europejskiego Korpusu Solidarności wspieraliśmy projekt solidarności „Culturally Silesia”. Jego celem było promowanie kultury polskiej wśród obcokrajowców mieszkających w Polsce i łączenie ich z polską społecznością.

Projekt Culturally Silesia miał na celu zapewnienie przedstawicielom społeczności międzynarodowej łatwiejszego dostępu do kultury polskiej i zintegrowanie ich ze społecznością lokalną w województwie śląskim. Poprzez swoje działania uczestnicy projektu chcieli:

– pomóc obcokrajowcom w lepszym poznaniu oraz zrozumieniu Polski i jej kultury,

– asystować tym osobom w procesie adaptowania się w nowym miejscu i odkrywania polskiej kultury,

– i zapobiegać pojawieniu się szoków kulturowych.

Te przedsięwzięcia miały także na celu pomoc lokalnej społeczności w rozwijaniu ich kompetencji międzykulturowych.

Z powodu pandemii projekt nie mógł odbyć się tak, jak był początkowo zaplanowany. Jednak pomimo przeciwności młodzieży udało się częściowo zrealizować jego założenia. Z zachowaniem ostrożności zorganizowali spotkania z obcokrajowcami, które odbyły się w małych grupach, czasami indywidualnie, a czasami wirtualnie. Na podstawie tych rozmów i doświadczeń powstała publikacja „Polish Cultural Guide”.

Pobierz publikację

Mamy nadzieję, że ta publikacja pomoże obcokrajowcom dowiedzieć się więcej o naszym kraju i zainteresować naszą polską kulturą.

No Comments

Post A Comment