W Chorzowskim Centrum Kultury zaprezentowaliśmy nowe gry planszowe!

W Chorzowskim Centrum Kultury zaprezentowaliśmy nowe gry planszowe!

Pod koniec lutego odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Play to more about financial literacy”. Jest to inicjatywa, dofinansowana ze środków Funduszu Wyszehradzkiego International Visegrad Fund. 28 lutego w Chorzowskim Centrum Kultury zebrały się grupy młodzieży z chorzowskich szkół, nauczyciele oraz partnerzy projektu z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, aby uczestniczyć w spotkaniu podczas którego zaprezentowane zostały rezultaty projektu.
W pierwszej części spotkania zgromadzona publiczność mogła posłuchać szczegółów dotyczących realizowanego projektu oraz założeń Funduszu Wyszehradzkiego. Każdy partner pokrótce przedstawił swoją organizację, oraz stworzone pomysły gier.
Miejsce konferencji wybraliśmy nieprzypadkowo!
Dzięki współpracy Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu i Chorzowskie Centrum Kultury od połowy roku przyjedzie do Chorzowa dwoje wolontariuszy z Ukrainy i Czech, którzy będą wspierać działania realizowane przez popularny ChCK przez cały kolejny rok!
I właśnie konferencja była okazją do zainaugurowania projektu i pochwalenia się naszą nadchodzącą inicjatywą przed zgromadzonymi gośćmi.

W drugiej części spotkania, goście, wraz z twórcami mieli okazję zagrać i porozmawiać na temat czterech zaprezentowanych gier. Ich tematyka opiera się o tematy dotyczące przedsiębiorczości, ekonomii, historii i znajomości geografii. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w rozgrywkach, dlatego specjalnie na ich prośbę jeszcze raz zorganizujemy warsztaty o grach planszowych w lokalnych szkołach.

W ramach projektu pt. Play to more about financial literacy odbyły się wcześniej dwa spotkania podczas których uczestnicy z Węgier, Czech, Słowacji i Polski pracowali koncepcyjnie i testowali wymyślone przez siebie gry, skierowane do dzieci w wieku od 8 do 13 roku życia. Pomiędzy spotkaniami odbywało się testowanie gier przez dzieci i młodzież. Prezentacja gier odbyła się podczas konferencji. Przygotowane gry będą wykorzystywane podczas różnego rodzaju spotkań i działań skierowanych dla młodzieży.

Cały projekt możecie również prześledzić na dedykowanej stronie internetowej: www.edugaming.eu

 

No Comments

Post A Comment