Szkolenia

SIMeNGO

Gamification in NGOs! Zostało dofinansowane przez Komisję Europejską, w ramach programu Erasmus+.

Główne działanie projektu SIMeNGO odbyło się w dniach 15-22 września 2016 roku, w Murzasichlu, w Polsce.

Wzięło w nim udział 17 osób z sześciu europejskich krajów, wspieranych przez trzy osoby tworzące zespół organizacyjno – szkoleniowy.

Podczas trwania szkolenia zapoznali się oni z koncepcją pracy z młodzieżą poprzez wykorzystanie gier symulacyjnych w ramach edukacji pozaformalnej. W związku z faktem, iż kompetencje związane z tematem szkolenia wśród jego uczestników były bardzo zróżnicowane, w ramach realizacji głównego zadania nastąpiła potrzeba aby zaznajomić uczestników z samą koncepcją gier symulacyjnych oraz gier fabularnych stosowanych w edukacji pozaformalnej.

Główną częścią samego szkolenia było stworzenie lub zmodyfikowanie minimum trzech gier na potrzeby uczestników oraz grup docelowych. Cel ten został zrealizowany z nawiązką, ponieważ podczas szkolenia przygotowano oraz przetestowano pięć gier.

W ramach szkolenia zrealizowaliśmy:

  • warsztaty wstępne, stymulujące budowanie zespołu, wzajemne poznawanie się uczestników oraz wdrażające w temat oraz założenia szkolenia, a także skłaniające uczestników do wyartykułowania swojej motywacji i oczekiwań względem projektu.
  • warsztaty wprowadzające w temat gier symulacyjnych, stanowiące połączenie teorii i praktyki. W ramach teorii przypomnieliśmy sobie założenia poszczególnych modeli edukacji, różnych metodologii związanych z edukacją pozaformalną, ale także określiliśmy rolę poszczególnych osób kształtujących proces edukacyjny (np. nauczyciel, trener, moderator, facylitator etc). W ramach tych warsztatów poznaliśmy też przykłady różnych gier symulacyjnych, skupiając się raczej na dość prostych ale jednak bardzo zróżnicowanych narzędziach.
  • warsztaty kreatywne – w ramach tych zajęć uczestnicy tworzyli gry. Była to bardzo intensywna część szkolenia, szczególnie ze względu na presję czasu ciążącą nad uczestnikami. Tematyka tworzonych gier nie została narzucona, jednak aby pomóc i przyspieszyć nieco proces formowania się zespołów, zaproponowano kilka kluczowych pojęć, w obrębie których powstały zespoły robocze i następnie kontynuowały pracę. Zaproponowano zatem uczestnikom pojęcia, takie jak: wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, kreatywność oraz media.
  • warsztaty testowania gier – część szkolenia, w której uczestnicy mogli w praktyce sprawdzić swoje umiejętności tworzenia gier oraz przetestować swoje narzędzia w praktyce. Jako organizatorzy zadbaliśmy, aby środowisko testowe w jak najlepszym stopniu oddawało rzeczywiste sytuacje w których pracują youthworkerzy. Dlatego podjęliśmy kroki w celu nawiązania współpracy z organizatorami dwóch innych projektów, które miały miejsce w naszej okolicy w tym samym czasie. Uczestnicy dwóch innych wymian młodzieżowych zaprosili nas i razem z nami testowali gry, które zostały przygotowane wcześniej z uwzględnieniem potrzeb tych uczestników oraz zagadnień powiązanych z tymi wymianami. Efekty działań były bardzo pozytywne – uczestnicy wykazali się ogromną pracowitością oraz odpowiedzialnością, ponieważ poświęcili część swojego czasu wolnego aby dokończyć swoje gry i następnie przetestować je wśród innych młodych ludzi. Wykazali się także odwagą, ponieważ musieli przeprowadzić warsztaty wśród nieznanych dla siebie osób, korzystając z języka angielskiego. Również po zakończeniu głównej aktywności można było zaobserwować pozytywne strony uczestników szkolenia. Dopracowywali oni swoje gry i część z nich została przygotowana w wersji gotowej do wykorzystania przez szeroką grupę docelową.