Rozpoczynamy nowy projekt

Rozpoczynamy nowy projekt

Pod koniec kwietnia pracowaliśmy wspólnie z przyjaciółmi z DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi, Iasis Amke Athens, Clube Intercultural Europeu i Středoškolské kluby nad nowym projektem. Podczas spotkania otwierającego nasz najnowszy projekt pt.”Games as Tool For Social Change” który będzie realizowany w ramach Akcji 2 w Programie Erasmus+. Wezmą w nim udział organizacje z Polski, Czech, Turcji, Grecji i Portugalii. Samo spotkanie odbyło się w Chorzowie w Chorzowskie Centrum Kultury, z którym współpracujemy przy różnych projektach edukacyjnych!

Co w ramach projektu?
Wymiana dobrych praktyk na temat wykorzystania gier w pracy z młodzieżą, ale także, co przynajmniej RÓWNIE ciekawe – długoterminowe szkolenie trenerów (Training of Trainers) dla osób chcących zostać trenerami stosującymi w swojej pracy metodyki nauczania poprzez doświadczanie oraz wszelkiego rodzaju gry edukacyjne!
To wszystko w ciągu 21 miesięcy!

No Comments

Post A Comment