Relacja Mileny ze Szkolenia Yes They Care!

Relacja Mileny ze Szkolenia Yes They Care!

W dniach 25.03- 01.04.2016 r. w Nitrze na Słowacji odbyło się szkolenie „Yes THEY CARE!”, w którym wzięło udział 32 uczestników z 9 państw: Słowacji, Grecji, Chorwacji, Włoch, Turcji, Polski, Bułgarii, Hiszpanii i Czech. Tematem projektu było budowanie pokoju i zarządzanie konfliktami z różnych perspektyw i przy użyciu technik coachingowch. Podczas wspólnych zajęć uczestnicy poznali metody rozwiązywania konfliktów, pracowali w grupach nad konkretnymi przypadkami i starali się je rozwiązać.

 

Praca odbywała się także na świeżym powietrzu. Zadanie polegające na indywidualnym wyborze pięciu najważniejszych wartości w życiu każdej osoby nie było skomplikowane. Z kolei w następnym etapie pojawiły się trudności. Połączenie w grupy i wspólny wybór pięciu najważniejszych wartości okazał się nie lada wyzwaniem, bowiem wszyscy członkowie musieli zaakceptować decyzję. Część grup odniosła sukces, szybko dochodząc do porozumienia, a innym nie udało się utworzyć listy.

Tego samego dnia uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące społeczeństwa np. w jakim wieku człowiek powinien zacząć pracować lub założyć rodzinę? Na początku każdy przedstawiał swoje stanowisko w tej sprawie, a później normy przyjęte przez otaczające ich środowisko. Można było zauważyć różnice w zależności od kraju pochodzenia, religii czy tradycji.

Czas znalazł się również na szczegółową prezentację organizacji reprezentowanych przez uczestników. Każdy mógł przedstawić cele organizacji, obszary jej działania, dotychczasowe osiągnięcia, przyszłe plany czy chęć nawiązania współpracy.

Podczas szkolenia wielokrotnie poruszano temat uchodźców i kwestię jak im pomóc. Jedne z zajęć poświęcone było odgrywaniu ról, gdzie osoby zostały przydzielone do jednej z trzech grup: uchodźców, strażników lub przedstawicieli organizacji. Każda grupa miała określony cel i musiała zachowywać się w określony sposób. Gra dała lepszy obraz sytuacji panującej na granicach wielu państw europejskich i ukazała tragizm i bezradność ludzi. Pod koniec szkolenia uczestnicy mieli szansę spotkać się i porozmawiać z uchodźczyniami z Syrii- 3 młodymi dziewczynami, które wraz z rodzinami zamieszkały i kontynuowały swoje życie na Słowacji. Opisały swoją historię i drogę jaką musiały pokonać, żeby znaleźć się w bezpiecznym miejscu. Zrelacjonowały także przystosowywanie się do nowego życia, konieczność uczęszczania na kursy językowe, dodatkowe zajęcia by stać się częścią zupełnie innego społeczeństwa. Uczestnicy mogli zadawać pytania, na które dziewczyny chętnie odpowiadały. Nie obyło się bez wzruszeń, a także łez, gdyż historia opowiadana nawet setny raz wciąż wzbudza silne emocje.

 

Szkolenie dało też możliwość lepszego poznania siebie. Liczne testy psychologiczne pozwalały na określenie swojego typu osobowości, skłonności do dominacji czy uległości, zachowania podczas sytuacji konfliktowych. Rozwiązania zawierały nie tylko szczegółową charakterystykę poszczególnych grup, ale także wskazówki jak postępować z daną osobą w zależności od jej charakteru, wartości, postawy. Uczestnicy mieli też okazję wziąć udział w niecodziennych zajęciach z medytacji, z których każdy wyniósł odmienne odczucia i wspomnienia.

Szkolenie składało się także z części mniej oficjalnej. Podczas wieczoru kulturalnego uczestnicy mieli szansę skosztować tradycyjnych potraw i napoi z różnych państw. Każdy kraj mógł w dowolny sposób przedstawić swoje zwyczaje, tradycje czy historię. Prezentacja przybrała wiele ciekawych form, od nauki włoskich gestów, przez opis festiwalu kwiatowego w Bułgarii do serenady hiszpańskiej. Polska grupa przygotowała quiz dotyczący znajomości Polski, który wzbudził pozytywną rywalizację.

Okres szkolenia przypadł na Święta Wielkanocne, dzięki czemu 32 uczestników z 9 różnych państw mogło spędzić je razem, dzieląc się tradycjami i zwyczajami. Było to niepowtarzalne wydarzenie, zwłaszcza dla osób nieobchodzących Wielkiej Nocy. Grupa słowacka zaskoczyła wszystkich, przygotowując tego dnia konkursy m.in. na najładniejszą pisankę czy robienie wydmuszek. Na zwycięzców czekał wielki czekoladowy zając �

 

Autorem relacji jest Milena Marciniak – uczestniczka szkolenia z ramienia Fundacji!

Dziękujemy!

No Comments

Post A Comment