Relacja Karoliny z wymiany They are here!

Relacja Karoliny z wymiany They are here!

W dniach 28.04 – 07.05.2016 r. w Stomorskiej w Chorwacji odbyła się wymiana „They are here!” w której brało udział 36 uczestników z 6 państw: Chorwacji, Niemiec, Włoch, Litwy, Hiszpanii oraz Polski. Wymiana miała polepszyć naszą wiedzę na temat imigracji i imigrantów, ludzi poszukujących azylu, uchodźców. Jej celem była również promocja aktywnego podejścia do tematu i aktywizacja młodzieży.

Pracowaliśmy zarówno w pomieszczeniu, które nazywaliśmy Old School, jak i na świeżym powietrzu – mieliśmy do dyspozycji piękną plażę na której codziennie rano miały miejsce energizery. Podczas całej wymiany pracowaliśmy w mieszanych grupach, zazwyczaj tak by w każdej znajdowała się przynajmniej jedna osoba z danego kraju. W ten sposób nie tylko ćwiczyliśmy język angielski ale również doświadczaliśmy intensywnej wymiany zdań, opinii i zróźnicowanych doświadczeń.

Każdy dzień był różnorodny pod względem zarówno poruszanych tematów jak i działań. Cechą wspólną każdego dnia było pogłębienie świadomości na temat trudnej sytuacji migrantów. Mieliśmy wspólnie szanse zaprezentować sytuacje, które na co dzień spotykamy w naszych krajach oraz naszą własną opinię. Wspólnie nabyliśmy wiedzę na temat typów i przyczyn migracji. Poznaliśmy warunki w jakich przebywają migranci w krajach do których uciekają. Wszystko przedstawialiśmy w sposób teatralny, by łatwiej było zobrazować warunki. Podchodziliśmy krytycznie do błahych rozwiązań naszych państw i szukaliśmy lepszych rozwiązań dla zaistniałej sytuacji.

Jednym z ciekawszych projektów przeprowadzonych podczas wymiany była możliwość bezpośredniej konfrontacji z ludźmi – stworzyliśmy razem flashmob na deptaku w Splicie. Zapraszaliśmy ludzi do wspólnego stworzenia własnymi rękoma transparentu – malowaliśmy dla kolorowego świata, połączenia, respektu i braku wykluczenia. Ludzie bardzo pozytywnie reagowali na nasze przedsięwzięcie. Całość została uwieczniona na zdjęciach a grupa video stworzyła film promujący wydarzenie  – całość dostępna na facebooku:

www.facebook.com/stopdiscrimeination.

Wymiana składała się również z mniej oficjalnej części podczas której każde z sześciu państw miało okazję przedstawić swoje zwyczaje, kuchnię i kulturę. Każdy kraj postawił na kreatywność, quizy z nagrodami, ciekawe zabawy, przy których nie można było przestać się śmiać. Polska ekipa zaprezentowała prawdziwe polskie wesele z bigosem i kiełbasą w roli głównej w jakże ważną dla nas datę 3 maja. W roli pary młodej wystąpiła para, która przyjechała z Litwy. Każdy wieczór był pełen uroku i pozytywnych wrażeń.

Podsumowując, wymiana przyniosła nie tylko nowych przyjaciół ale także pogłębiła naszą wiedzę na temat migrantów. Spędziliśmy intensywne 9 dni na integracji i poruszaniu trudnych aspektów. Dodatkowo wyruszyliśmy z rozmową poza naszą grupę 36 osób i pytaliśmy ludzi na ulicy, poznając ich opinię i zmuszając do myślenia na temat uchodźców, wojny i migracji samej w sobie.

No Comments

Post A Comment