Kim jest wolontariusz i jakie są jego zadania – wymiana młodzieży

Kim jest wolontariusz i jakie są jego zadania – wymiana młodzieży

Nasza wymiana ”Dzisiaj – wolontariusz, jutro – przedsiębiorca społeczny!” powstała  z inspiracji i potrzeb młodzieży. Młodzież  rozwijając  swoje zainteresowania wyraziła potrzebę˛ i chęć  pogłębienia wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności i kompetencji.

Wolontariat jest jednym z kluczowych wymiarów aktywnego obywatelstwa i demokracji, stawiającym na europejskie wartości, takie jak solidarność i niedyskryminacja. Działania wolontariackie zwiększają˛ aktywność obywatelska˛ i mogą˛ przyczynić się do wzmocnienia poczucia przynależności i zaangażowania obywateli w ich społeczeństwo na wszystkich poziomach – lokalnym, regionalnym i europejskim. Również zagadnienie dotyczące przedsiębiorczości społecznej z punktu widzenia młodych osób jest wciąż jest niezrozumiała i ten stan chcemy zmienić, głównie za pomocą˛ metody edukacji poza formalnej.

Wierzymy, że każdy młody może stać się aktywnym twórca˛ zmian w swojej społeczności i chcemy zaoferować drogę˛ bohaterowi: od wolontariusza do przedsiębiorcy społecznego. Zmiany zaczynają się od pierwszego kroku, a tak ważny pierwszy krok można było zrobić poprzez udział w naszej wymianie młodzieżowej dla 15 młodych ludzi z Ukrainy i 15 młodych ludzi z Polski wieku 18-30 lat.

Nasze spotkanie odbyło się w Brennej w dniach 28.08 do 5.09. Podczas tych dni wspólnie stworzyliśmy przestrzeń do nauki i dzielenia się analiza  naszych poprzednich doświadczeń ale nie zapomnieliśmy też również o tym aby mieć czas na refleksje realizowanych przez nas przedsięwzięć i procesu uczenia się. Projekt stanowił idealną przestrzeń aby ćwiczyć i testować samych siebie

Program został stworzony w taki sposób, aby zawierał różne działania i metody edukacji poza formalnej  w celu rozwijania się naszych uczestników. Wszystkie sesje szkoleniowe miały formę˛ gier symulacyjnych, warsztatów, zajęć  zespołowych, debat, otwartych dyskusji i burzy mózgów, aby uczestnicy mogli uczyć się  na własnych doświadczeniach

Największym sukcesem projektu było zintegrowanie uczestników i wspólna ich praca nad rezultatami ( propozycje wolontariatu i przedsiębiorstw społecznych). Pomimo wielu różnic ( różne części Ukrainy i Polski) uczestnicy od początku złapali kontakt i wytworzyło się nić porozumienia.  Było to o tyle ważne, że stanowiło zwieńczenie etapów przygotowań. Do sukcesu projektu należy również rozwinięcie siatki nowych wolontariuszy. Po spotkaniu niektórzy uczestnicy z Polscy zostali przy organizacji i chcą organizować kolejny projekt z  funduszu Polsko- Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

No Comments

Post A Comment